چ. شهریور 31ام, 1400

آلبوم سلام آذربایجان با کیفیت اصلی